Inkomensverklaring

Inkomensverklaring nu ook zelf te downloaden

Vanaf heden kunt u de benodigde inkomensverklaring van de Belastingdienst ook zelf downloaden via de site van de Belastingdienst:
Ga naar www.mijnbelastingdienst.nl
Log in met uw Digi-D code
Klik op Inkomstenbelasting
Kies het juiste jaar (voor toewijzingen van woningen in 2017 is de inkomensverklaring van 2015 of 2016 verplicht, 2014 volstaat niet meer)
Klik onder het kopje ‘Mijn inkomen’ op ‘Inkomen ’
Klik op ‘inkomensverklaring afdrukken’
Dit formulier heeft u nodig als u reageert op huurwoningen.
 

Het inkomen dat op dit formulier staat dient overeen te komen met het inkomen dat u heeft opgegeven bij uw inschrijving.
U kunt dit checken door in te loggen op het online Klantportaal van VechtHorst en bij uw inschrijving te kijken of het juiste inkomen ingevuld staat.
 

Op basis van het inkomen dat is opgegeven selecteren wij de juiste kandidaat voor de woning. Het is dus erg belangrijk dat deze gegevens up-to-date zijn!
Heeft u vragen over de toewijzing of het opvragen van de inkomensverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen.
 VechtHorst op twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL