VechtHorst: Afdelingen

Afdelingen

Bij VechtHorst zijn 19 medewerkers fulltime of parttime werkzaam, verdeeld over vier afdelingen. De afdelingen zijn:

  • Wonen
  • Vastgoed
  • Finance en control
  • Directie en secretariaat.

Afdeling Wonen
De afdeling Wonen bestaat uit vier medewerkers Wonen,  een woonconsulent, twee servicemedewerker, twee wijk-/mutatieopzichters en een manager Wonen. Op de afdeling Wonen worden alle zaken vanaf de inschrijving tot aan de verhuur afgehandeld. Naast verhuur worden - af en toe - ook voormalige huurwoningen verkocht. De werkzaamheden zijn daarmee erg breed. Elke functie is op een ander gebied werkzaam. Als u met een vraag bij VechtHorst komt zult u van één van de medewerkers Wonen treffen. Zij proberen u zo goed mogelijk te helpen met alle vragen die u heeft met betrekking tot uw woning, huurbetaling of uw inschrijving. Tevens zorgen zij voor de nieuwe verhuring van de woningen en de administratieve afhandeling daarvan. Alle zaken die anders zijn dan een reguliere verhuring komen bij de woonconsulent terecht. Heeft u bijvoorbeeld problemen met uw buren en komt u daar niet meer alleen uit? Neem dan contact op met onze woonconsulent.

Vastgoed
Deze afdeling bestaat uit drie personen waaronder een opzichter planmatig onderhoud, opzichter nieuwbouw en de projectleider/medewerker projectontwikkeling.

Zij houden zich onder andere bezig met het uitvoeren van inspecties, het opnemen van de staat van de woningen, het begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast houdt deze afdeling zich bezig met het contractonderhoud zoals tuinonderhoud en glasbewassing. De opzichter nieuwbouw en de projectleider nieuwbouw houden zich bezig met alle zaken rondom het opstarten, begeleiden en afronden van nieuwbouwprojecten.

Finance en control
De afdeling Finance en control bestaat uit een financieel medewerker, medewerker boekhouding, medewerker verslaglegging en interne controle en een manager Finance en control. Deze afdeling controleert onder andere of alle huren correct zijn binnengekomen en stelt de begroting en het jaarverslag op. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle rekeningen van VechtHorst op tijd worden betaald.

Directie en secretariaat
De secretaresses zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Raad van Commissarissen, het managementteam, de organisatie en indien nodig de afdelingen. Op het secretariaat vindt ook de bewaking plaats van de postafhandeling binnen de organisatie. Daarnaast houden zij zich nog bezig met PR & Communicatie en de administratieve ondersteuning inzake het personeelsbeheer.

 

VechtHorst op twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL